Loading Events
  • This event has passed.

WEBINAR toimub oktoobrikuu viiel järjestikusel reedel: Pädevuseksamiks ettevalmistav koolitus

  • €401,00 (km-ga)
  • 02.10.2020, 08:00
  • Eesti keeles

Koolituse informatsioon

Elektriohutusalaseid õigusakte ning elektritööde ohutust ja nii madal- kui kõrgepingepaigaldiste standardite nõudeid ja nende praktilist rakendamist käsitlev koolitus, mida pakume eesti keeles 40-tunnisena või vene keeles 32-tunnisena. Koolitusel käsitletakse kõiki pädevuseksami küsimustiku aluseks olevaid dokumente. Koolitusteemadest võib valida ka vaid üksikuid päevi või huvitavaid teemasid, täpsustades enda osalemissoovi juba koolitusele registreerimisel. Koolituse sihtrühmaks on elektrialaisikud, kes soovivad omandada elektritööde juhtimise õigust ja sooritada selleks vajalikku A-, B- või C-pädevuseksamit.

Käsitletavad teemad (koolituspäevade kaupa) on:

  1. elektriohutusalaste nõuete kompleks: õigusaktid ja standardid. Elektriohutusnõuded õigusaktides, isikute sertifitseerimine ja pädevuseksam.
  2. madalpingepaigaldiste elektripaigaldised. Kaitseviisid: puutepingekaitse, liigvoolu- ja liigpingekaitse. Arvutusülesande lahendamine.
  3. madalpingepaigaldiste elektripaigaldised. Elektriseadmete valik ja paigaldamine: valiku üldpõhimõtted ja välistoimetest sõltuvad ehituslikud lahendused.
  4. madalpingepaigaldiste elektripaigaldised. Eripaigaldised: eri liiki ehitistest ja neis esinevatest välistoimetest tulenevad lisanõuded. Kontrollitoimingud: kontrollmõõtmised ja elektripaigaldise ehituslike lahenduste õigsuses veendumine.
  5. elektripaigaldiste käit: nõuded elektripaigaldise kasutamisele ja elektritööde korraldamisele, elektripersonali pädevusnõuded ning nende nõuete praktiline täitmine elektritöid tegevas ettevõttes. Elektripaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV: üldnõuded, maandamine (sh arvutusülesande lahendamine), elektriõhuliinid.

Registreeru