Lektorid

Urmas Leitmäe

elektriinsener, omab 35-aastast erialast töökogemust tugevvoolupaigaldiste ja automaatikalahenduste projekteerimise, paigaldustööde ja elektritööde juhtimise, riikliku tehnikaohutusjärelevalve korralduse ja juhtimise, toodete ja ettevõtte juhtimissüsteemide sertifitseerimise, inspekteerimisasutuste akrediteerimise, tööstustoodete nõuetekohasuse ja Euroopa Majandusruumi õigusaktide valdkonnas. Omab 25-aastast lektoritöö kogemust, valdab lisaks eesti keelele vabalt ka vene, inglise ja soome keelt. On pidanud loenguid eelkõige elektriohutusalal, kuid ka muudel tehnikaohutuse, energiatõhususe, toodete nõuetekohasuse, tehnilise kontrolli ja riikliku järelevalve ning juhtimis- ja õigusalastel teemadel. Lektoritöö mahuks on tal olnud vähemalt 150 tundi aastas. Pikaajaline kogemus väljaspool Eestit töötamisel tagab samuti teemade käsitlemise võimalikult hea kasuteguriga. Ta on läbi viinud Ohutusekspert OÜ korraldatavaid koolitusi läbi korduvalt ka Lätis, Leedus, Rootsis, Soomes. Rahvusvaheliste abiprojektide raames töötamisel paljudes riikides on ta pidanud hulgaliselt loenguid ning viinud läbi seminare ja töötubasid mitmetes riikides nagu nt Horvaatias, Serbias, Albaanias, Türgis, Gruusias, Ukrainas. Osaleb viimased 25 aastat eesti ohutusalase õigussüsteemi arendamisel, elektrotehnikaalases standardimistegevuses ja elektriohutusalaste juhendmaterjalide väljatöötamises ning elektrivaldkonna kutseõppe arendamisel.

Ohutusekspert OÜ pikaajalised täiendkoolituse kogemused

OÜ Ohutusekspert pakub elektriohutusalast täiskasvanute täiendkoolitust alates 1996. aastast peamiselt küll elektritöid juhtivale personalile, kuid korraldab igal aastal suures mahus elektriohutuskoolitusi ka ettevõtetele. Seetõttu on ka ettevõtte korraldusliku poole kogemused kindlasti tagatiseks seminaride heal tasemel läbiviimiseks.