Ettevõttest

Ohutusekspert OÜ pakub elektriohutusalast täiskasvanute täiendkoolitust alates 1996. aastast peamiselt küll elektritöid juhtivale personalile, kuid korraldab igal aastal suures mahus elektriohutuskoolitusi ka ettevõtete elektritöid tegevatele või seal elektriseadmete kasutamisega kokkupuutuvatele töötajatele. Igal aastal korraldame erinevatel teemadel kümneid täiendkoolitusi sadadele osalejatele, koolitustegevuse keskmine aastakäive on umbes 100 tuhat €.

Meie pikaajalisteks klientideks on enamik suurtest elektritööde ettevõtjatest ning elektriseadmete, -materjalide ja –tarvikute tootjatest Eestis. Seetõttu on ka ettevõtte korraldusliku poole kogemused kindlasti tagatiseks seminaride heal tasemel läbiviimiseks.

Oleme korraldanud elektriohutusalaseid täiendkoolitusi lisaks Eestile ka Lätis, Leedus, Soomes ja Rootsis. Lektorid valime sõltuvalt käsitletavast teemast Eesti või lähiriikide elektriohutusala, kuid vajadusel ka muude tehnikaohutuse, juhtimis- ja õigusalaseid teemasid valdavate juhtivate erialaekspertide seast, kes omavad ka pikaajalisi lektorikogemusi. Eestikeelsete koolituste kõrval saame tellija soovil pakkuda enamikku koolitustest ka vene, inglise või soome keeles.

Juba aastaid oleme Eesti Töötukassa koolituspartner, olles toonud ümberõppe käigus elektrialale hulganisti uusi töötajaid. Ohutusekspert OÜ on registreeritud täienduskoolitusasutusena Eesti Hariduse Infosüsteemis, õppeasutuse EHISE ID: 17732

Ohutusekspert OÜ on Elektritööde Ettevõtjate Liidu liige ja toetab nii liidu liikmelisuse, igapäevase koolitustegevuse kui elektrotehnikaalases standardimistegevuses osalemise kaudu jõudumööda elektriohutusalast arendustegevust Eestis.