Koolituskava

Hind on esitatud koos käibemaksuga ja sisaldab seminari, loengumaterjale, kohvipause, lõunat, tunnistust. Mitme osaleja puhul ühest ettevõttest ja püsikliendile soodustused!

Esialgne registreerumine (meilitsi info@ohutusekspert.ee või telefonitsi +3725067495) ei tähenda veel rahalisi kohustusi, kuid suurendab kursuse väljakuulutatud kuupäeval toimumise tõenäosust.

OÜ Ohutusekspert koolitused toimuvad Tallinnas Tehnopoli Teaduspargis Mustamäel ja Tartus AHHAA Teaduskeskuse seminariruumis, Sadama 1, Tartu.

Koolitusteemad

Pakume koolitusi järgnevatel teemadel standardkoolitustena, mille täpsemat sisu saame muuta vastavalt soovidele ja vajadustele.

 • (B-pädevuseksamiks ettevalmistav) Elektriohutusalane pädevuskursus
 • Aparaadikooste
 • Ehitise elektripaigaldise seisukorra hindamine
 • Elektriautod ja nende laadimiseks vajalik taristu
 • Elektriohutus ehituses
 • Elektriohutuspäev
 • Elektripaigaldiste käit
 • Elektripaigaldiste käit ja elektritööd
 • Kõrgepinge-elektripaigaldised
 • Maanduspaigaldised
 • Madalpingepaigaldiste liigpingekaitse
 • Madalpingepaigaldiste standardisarja muudatused
 • Masinaohutus – Ideest CE-märgistatud masinani
 • Nõuded madalpingelistele aparaadikoostetele
 • Plahvatusohutsoonide elektripaigaldised
 • Soome elektriohutuskaardi koolitus
 • Välisvõrgud

Tellimuskoolitused

Pakume ka eritellimusel elektriohutuskoolitusi. Kliendiga koostöös leiame parimad lahendused nii koolituse täpse sisu kui ka korralduse osas.

 • Korraldame koolitusi Teie juures kui ka meie poolt pakutavates ruumides.
 • Koolitusi on võimalik korraldada nii eesti-, vene-, soome- kui inglisekeelsena.
 • Koolituse sisu kujundame lähtuvalt Teie ettevõtte vajadustest ning tehtavate tööde iseloomust.
 • Soovi korral aitame Teil korraldada töötajate elektriohuteadlikkuse kontrolli ja vormistada vajalikud dokumendid.
 • Tellitud koolituse lõplik struktuur, käsitletavad teemad, maht, toimumispaik ja -aeg kujunevad läbirääkimiste käigus.

Meist

OÜ Ohutusekspert on 1996. aastal asutatud elektrialase täiendkoolitusega tegelev ettevõte. Meie lektorid on elektrialal kehtivate nõuete väljatöötajad ja praktikas rakendajad – elektrialal tunnustatud spetsialistid. Kõik OÜ-s Ohutusekspert korraldatavad koolitused lähevad arvesse pädevus- ja kutsetunnistuste pikendamisel.

(õppeasutuse EHISe ID 17732)