Loading Events
  • This event has passed.

Elektritöid juhtiva isiku elektriohutusalane täiendkoolitus

Teaduspargi 6/1
Tallinn, Harjumaa 12618 Estonia
  • €169,00 (km-ga)
  • 17.09.2020, 08:00
  • Eesti keeles

Koolituse informatsioon

Koolitusel käsitletakse elektriohutusalaseid päevakajalisi teemasid, õigusaktide nõudeid ja nende muudatusi, elektritööde läbiviimise ohutust ning elektriõnnetusi ja nende põhjuseid. Ühtlasi antakse 8-tunnisel koolitusel ülevaade nii madal- kui kõrgepingepaigaldiste standardite nõuetest ja nende hiljutistest muutustest. Koolitusel osalemine võimaldab elektriala asjatundjail vahetada kogemusi, luua või tugevdada ärisuhteid teiste ettevõtetega ja aidata oma seisukohtadega mõjutada valdkonna arengut.

Käsitletavad teemad on:

  • elektriohutusalased õigusaktid Eestis ja lähipiirkonnas ning erinevustest tulenevad takistused majandustegevusele
  • elektriohutusalaste õigusaktide kavandatavad muudatused ja nende võimalik mõju
  • standardi EVS-EN 50110-1 nõuded ja nende rakendamine elektritööde korraldamisel
  • Eestis ja lähiriikides toimunud elektriõnnetused ja nende põhjused
  • olulisemad muudatused standardisarjas EVS-HD 60364 „Madalpingelised elektripaigaldised“
  • olulisemad muudatused nimivahelduvpingega üle 1 kV elektripaigaldiste standardites.

Registreeru